DKK | EUR | USD

Dette værktøj beregner den samlede kapacitans for kondensatorer, der er forbundet enten i serie eller parallelt.

Skift til kalkulator fo parallel- og seriemodstande ➜

Seriekondensator

C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:
C8:
C9:
C10:
Total seriekapacitans
=

Parallelkondensator

C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:
C8:
C9:
C10:
Samlet parallel kapacitet
=

Formel for seriekapacitans

Formel for parallelkapacitans

×