Krystaller, oscillatorer, resonatorer

232 Resultater

Krystaller, oscillatorer, resonatorer


Krystal-, oscillator- og resonator-produkter er enheder, der bruges som kilder eller referencer til frekvensgenerering og tidsmåling. Baseret i de fleste tilfælde på den fysiske vibration af en mekanisk struktur, der vibrerer ved en kendt frekvens, er de yderligere klassificeret i overensstemmelse med deres specifikke implementering og i hvilken grad yderligere støttefunktioner er indarbejdet, hvilket muliggør bekvemmelighed af brug eller højere opnåelig grad af præcision og/eller nøjagtighed.

Billede af skematisk symbol over krystaller