Udgave 5.2

Digi-Keys brugsvilkår og ordrebetingelser

DATO FOR SIDSTE ÆNDRING

marts 30, 2022

Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics), sammen med datterselskaber og tilknyttede selskaber (samlet "Digi-Key"), driver www.digikey.dk og en portefølje af andre websteder, inkluderet, men ikke begrænset til, Digi-Key Tech-Xchange-webstedet, eewiki.net-webstedet, maker.io-webstedet og projekt-websteder leveret af Digi-Key, inkluderet www.digikey.dk/da/maker (samlet "projektwebsteder") og netbutikker, der kan blive mærket med navnene på andre enheder og indbygget i webstederne til de andre enheder (samlet "webstedet"). Webstedet: Giver online-adgang til information om produkter og tjenester, herunder men ikke begrænset til Chip Outpost-produkter og produkter og tjenester, der tilbydes gennem Digi-Keys markedspladsprogram, tilgængelig fra Digi-Key (samlet kaldet "Produktet/produkterne"); letter projektdeling og -styring; giver adgang til applikationer om Produkter; kan levere Kommunikationstjenester (som defineret i afsnit 8 nedenfor); og letter transaktioner til køb af Produkter af sig selv og sammen med tredjepartsapplikationer, der bruger Digi-Keys webtjenester ("Webapplikationer"), og sammen med tredjeparter og deres websteder gennem Digi-Keys webbutikker (samlet benævnt "Tjenesterne").

Ved at få adgang til, besøge, søge på, bruge eller interagere eller forsøge på at interagere med nogen del af Webstedet eller software, programmer eller tjenester på Webstedet erklærer du dig personligt på dine vegne eller på vegne af enhver juridisk person, som du handler for eller ser ud til at repræsentere (samlet og individuelt "Du" eller "Bruger"), indforstået med alle vilkår og betingelser, der er angivet her (samlet "Brugsvilkårene"). Se Digi-Keys meddelelse om Beskyttelse af personlige oplysninger for information om hvordan vi behandler oplysninger, som indhentes ud fra dit brug af webstedet. Ved at bestille Produkter gennem Webstedet eller ved hjælp af post, e-mail, telefon, fax eller nogen anden metode erklærer du dig personligt på dine vegne eller på vegne af enhver juridisk person, som du handler for eller ser ud til at repræsentere, indforstået med Brugsvilkårene og Ordrebetingelserne (som defineret nedenfor).

I. Brugsvilkår for webstedet

1. Adgang til webstedet Det er ikke nødvendigt at blive registreret for at afgive en ordre eller bruge webstedet. Udvalgte dele af webstedet tilbyder udvidede tjenester via internet igennem et brugernavn / password-beskyttet system, inkluderet uden begrænsning, webtjeneste-applikationer.

Dit brugernavn og dit password omtales som din "identifikation". Din identifikation skal være nøjagtig, aktuel og fuldstændig, og du må ikke give forkerte oplysninger til Digi-Key eller udgive dig for en anden person eller juridisk person. Du er eneansvarlig for at holde din identifikation fortrolig. Du accepterer, at du og dine behørigt autoriserede repræsentanter er de eneste brugere af din identifikation og at du er eneansvarlig for alle aktiviteter på webstedet, som din identifikation bruges til. Vi anbefaler kraftigt, at du logger af webstedet og lukker din browser, når du er færdig, for at undgå, at uautoriserede personer får adgang til din identifikation. Digi-Key har ret til at overvåge din identifikation og til, efter eget skøn, at opfordre dig til at ændre den. Kontakt omgående Digi-Key på internet.registration@digikey.com, hvis du mener, at du har mistet eller fået stjålet din identifikation eller at nogen forsøger at anvende din identifikation uden dit samtykke. Husk, at intet websted er 100 % sikkert. Derfor foregår brugen af webstedet til at sende eller lagre personlige oplysninger, som kan identificere dig, på eget ansvar, selvom Digi-Key bestræber sig på at beskytte brugernes personlige oplysninger og privatliv.

2. Intellektuelt ejendom. Tjenesterne, Webstedet og alle oplysninger, Webtjenesteprogrammer, software, data, Digi-Keys produktdatabase, trykt og elektronisk dokumentation, indhold, som du ser, hører eller på anden måde oplever på Webstedet ("Indholdet"), er beskyttet af amerikansk og international lovgivning om ophavsret, varemærker og anden lovgivning, og tilhører Digi-Key eller Digi-Keys partnere, datterselskaber, licensgivere, leverandører, bidragydere eller tredjeparter.

Under hensyntagen til disse Brugsvilkår og med undtagelse af Softwaren og Webtjenesteprogrammerne giver Digi-Key giver dig en personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, til at bruge Webstedet, Tjenesterne og Indholdet samt til at downloade, udskrive og lagre dele af det Indholdet. Ingen rettighed, adkomst eller interesse i noget af det Indhold eller de materialer, du har haft adgang til eller downloadet, overdrages til dig som resultat af denne licens. Digi-Key forbeholder sig alle intellektuelle ejendomsrettigheder til ethvert Indhold, du får adgang til eller downloader fra Webstedet, i henhold til denne begrænsede licens.

Software som gøres tilgængelig for download via webstedet, eller for adgang og brug på webstedet, undtaget software som gøres tilgængelig af slutbrugere via en kommunikationstjeneste ("Software"), og Webapplikationerne, tilhører Digi-Key Corporation og/eller dets leverandører eller tredjeparter, og kan være yderligere beskyttet af rettigheder vedrørende patenter, varemærker, forretningshemmelighed eller andre ejendomsrettigheder. Din adgang og brug af Softwaren og Webtjenesteprogrammerne er reguleret af vilkårene i den respektive slutbrugerlicensaftale, hvis en sådan findes, som følger med eller er inkluderet i Softwaren og Webtjenesteprogrammerne ("Licensaftale"). Du må ikke installere, få adgang til eller anvende nogen Software eller anvende Webtjenesteprogrammer, som er ledsaget af eller inkluderer en Licensaftale, medmindre du først erklærer dig indforstået med Licensaftalens vilkår. For Software eller Webtjenesteprogrammer, som ikke er ledsaget af en licensaftale, giver Digi-Key dig, brugeren, hermed i det omfang, Digi-Key er autoriseret til og juridisk har mulighed for, en genkaldelig, personlig licens, som ikke kan overføres, til at anvende Softwaren eller Webtjenesteprogrammerne til at få vist og på anden måde bruge Webstedet i overensstemmelse med disse Brugsvilkår, og til intet andet formål. Alle meddelelser fra tredjeparter, som ledsager Software eller Webtjenesteprogrammer, tjener udelukkende til orientering.

Ingen andre rettigheder eller licenser, udtrykkelige eller underforståede, herunder uden begrænsning enhver underforstået patentlicens, gives af Digi-Key. Enhver uautoriseret reproduktion eller redistribution af Softwaren er udtrykkeligt forbudt ved lov, og kan føre til alvorlige civilretlige og kriminalretlige straffe. Lovovertrædere kan blive retsforfulgt i det maksimale omfang, der tillades af lovgivningen. Alle licenser, der gives her, er underlagt følgende begrænsninger: (1) du må udelukkende anvende disse kopier af Indholdet til egne interne forretningsformål eller til eget ikke-kommerciel brug, (2) du må ikke kopiere eller anbringe Indholdet på en netværkscomputer eller sende, offentliggøre, distribuere, vise eller udbrede Indholdet ved hjælp af et hvilket som helst medie, og (3) du må ikke modificere, oversætte, dekompilere, adskille, reverse enginere eller ændre Webstedet eller Indholdet på nogen måde eller slette eller ændre nogen oplysning om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsforhold. UDEN BEGRÆNSNINGER AF DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN ELLER WEBTJENESTEPROGRAMMERNE TIL NOGEN ANDEN SERVER ELLER PLACERING FOR YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER REDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. Du bekræfter, at Softwaren, Webtjenesteprogrammerne og al medfølgende dokumentation og/eller teknisk information er underlagt USA's gældende eksportkontrollove og -bestemmelser. Du accepterer ikke at eksportere eller reeksportere Softwaren, direkte eller indirekte, til lande, som er underlagt USA's eksportrestriktioner.

Du må ikke bruge nogen af de mærker eller logoer, der vises på hele Webstedet, uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra varemærkets ejer, med undtagelse af hvad der måtte være tilladt efter gældende lov.

Digi-Key kan nedlægge forbud mod eller begrænse din brug af Webstedet, inklusive uden begrænsning Tjenesterne, når som helst efter eget skøn.

Du må ikke bruge nogen robot, skraber, edderkop eller andre automatiske hjælpemidler til at få adgang til eller indsamle Indhold fra Webstedet eller spejle, co-brande eller indramme hjemmesiden eller nogen andre sider af Webstedet på noget andet websted eller nogen anden webside. I disse Brugsvilkår betyder "co-branding" at vise en anden parts navn, logo, varemærke eller andre tildelings- eller identifikationsmidler på en måde, der med rimelig sandsynlighed vil give en bruger det indtryk, at en sådan anden part har ret til at vise, offentliggøre eller distribuere Webstedet eller dets Indhold. Konkurrenter og tredjepartsindsamlere må ikke tilslutte "dybe links" til webstedet, d.v.s. oprette links til dette websted, som går uden om hjemmesiden eller andre dele af webstedet uden Digi-Keys skriftlige tilladelse. Dette forbud har ikke til hensigt at begrænse enkeltpersoners ikke-kommercielle aktiviteter.

3. Garantifraskrivelse. DIGI-KEY OG DIGI-KEYS RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIVER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR ELLER ERKLÆRINGER OM WEBSTEDET, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, OG DIGI-KEY OG DIGI-KEYS LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, RETSBESTEMTE ELLER ANDRE FORMER FOR GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE VEDRØRENDE WEBSTEDET, TJENESTERNE OG INDHOLDET. SOFTWAREN OG WEBTJENESTEPROGRAMMERNE GARANTERES KUN, HVIS OVERHOVEDET, I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE I DERES RESPEKTIVE LICENSAFTALER OG ER ELLERS UNDERLAGT GARANTIFRASKRIVELSEN FOR DISSE BRUGSVILKÅR. DIGI-KEY OG DIGI-KEYS LEVERANDØRER GARANTERER IKKE, AT DE FUNKTIONER, DER UDFØRES AF WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE, VIL FOREGÅ UDEN AFBRYDELSER, RETTIDIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT, ELLER AT MANGLER PÅ WEBSTEDET ELLER I TJENESTERNE VIL BLIVE RETTET. DIGI-KEY OG DIGI-KEYS LEVERANDØRER GIVER INGEN GARANTIER FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF INDHOLDET, ELLER FOR AT FEJL I INDHOLDET BLIVER RETTET. WEBSTEDET, TJENESTERNE OG INDHOLDET LEVERES PÅ GRUNDLAGET "SOM DE ER" OG "EFTER TILGÆNGELIGHED". DIGI-KEY OG DIGI-KEYS LEVERANDØRER ER IKKE ANSVARLIGE FOR UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA, NOGET MATERIALE ELLER NOGEN DATA SENDT ELLER MODTAGET ELLER IKKE SENDT ELLER MODTAGET, ELLER NOGEN TRANSAKTION INDGÅET GENNEM WEBSTEDET. DIGI-KEY OG DIGI-KEYS LEVERANDØRER ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGET INDHOLD FRA NOGEN TREDJEPART SENDT VED HJÆLP AF OG/ELLER INDEHOLDT I WEBSTEDET. RÅD MODTAGET GENNEM WEBSTEDET BØR IKKE DANNE GRUNDLAG FOR PERSONLIGE, MEDICINSKE, JURIDISKE ELLER FINANSIELLE BESLUTNINGER, OG DU BØR KONTAKTE EN PASSENDE PROFESSIONEL FOR SPECIFIK RÅDGIVNING TILPASSET DIN SITUATION. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER MÅSKE IKKE UDELUKKELSE AF BESTEMTE TYPER AF GARANTIER INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER. SOM ET RESULTAT, KAN DET FOREKOMME AT OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER EKSKLUSION IKKE GÆLDER FOR DIG.

Se Ordrebetingelser for alle andre oplysninger om garantier vedrørende Produkter, inkl. Chip Outpost-produkter.

4. Yderligere fraskrivelser. Uden begrænsning af de fraskrivelser, der er angivet i afsnit 3 ovenfor:

a. Udvikling af applikationer. Digi-Key tilbyder applikationsudvikling udelukkende som praktisk hjælp for Digi-Keys kunder. Medarbejderne hos Digi-Keys applikationsudvikling sig på at give nyttige oplysninger om Produkterne. Digi-Key garanterer ikke, at oplysningerne eller anbefalingerne er nøjagtige, fuldstændige eller korrekte. På samme måde påtager Digi-Key sig intet ansvar eller erstatningsansvar for de givne oplysninger eller anbefalinger, eller din tillid til sådanne oplysninger eller anbefalinger. Du er eneansvarlig for at analysere og bestemme hensigtsmæssigheden af enhver oplysning eller anbefaling, der gives af medarbejderne til applikationsudvikling hos Digi-Key, eller andet medarbejderpersonale hos Digi-Keys, og enhver tillid, du måtte have til sådanne oplysninger er på eget ansvar og efter eget skøn. Du giver samtykke til at Digi-Key kan diskutere samme eller lignende emner som de diskuterer med dig, med andre af Digi-Keys kunder og give samme eller tilsvarende information eller anbefalinger til dem. Uden begrænsning af generaliteten af ovenstående er anbefalede erstatninger eller krydshenvisninger vedrørende dele blot anbefalinger, og Digi-Key garanterer ikke, at disse oplysninger eller anbefalinger er nøjagtige, fuldstændige eller korrekte.

b. Rettelse af fejl og unøjagtigheder. Indholdet kan indeholde typografiske fejl eller andre fejl eller unøjagtigheder, og det er muligvis ikke fuldstændigt eller aktuelt. Digi-Key forbeholder sig derfor ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser eller at ændre eller opdatere indholdet på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Digi-Key garanterer imidlertid ikke, at eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser vil blive rettet, og er ikke forpligtet ti at foretage sådanne rettelser.

c. Links til og reklame for tredjeparter. Hypertekstlinks til tredjeparters websteder eller oplysninger betyder eller implicerer ikke, at Digi-Key støtter, sponsorerer eller anbefaler tredjeparten, tredjepartens websted eller de oplysninger, der er indeholdt deri, medmindre det er udtrykkeligt angivet på Webstedet. Du bekræfter og accepterer, at Digi-Key ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne websteder og at Digi-Key ikke støtter, garanterer eller er ansvarlig eller erstatningsansvarlig for et sådant websted eller dets indhold. Du er eneansvarlig for dine beslutninger med hensyn til din interaktion eller kommunikation med andre websteder.

Enhver handel med tredjeparter (herunder annoncører) inkluderet i eller tilgængelige via et link fra Webstedet eller deltagelse i reklamefremstød, herunder levering af og betaling for varer og tjenester, samt alle vilkår, betingelser, garantier eller erklæringer i forbindelse med sådanne handler eller reklamefremstød er alene en sag mellem dig og annoncøren eller en anden tredjepart. Digi-Key er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for nogen del af en sådan handel eller reklamefremstød.

d. Geografiske begrænsninger for anvendelse. Som de fleste internetwebsteder er dette Websted tilgængeligt i hele verden. Dog er ikke alle Produkter eller Tjenester, der tilbydes af Digi-Key, tilgængelige for alle personer eller på alle geografiske placeringer. Digi-Key forbeholder sig ret til at begrænse leveringen af sine Produkter og Tjenester til personer, geografiske områder eller retsområder samt til at begrænse mængden af Produkter eller Tjenester, som Digi-Key leverer. Du accepterer at overholde alle gældende love og lokale bestemmelser om overførsel af tekniske data, acceptabelt indhold og online-adfærd.

e. Visning af farver. Digi-Key forsøger at vise farverne på de Produkter, der vises på Webstedet, så nøjagtigt som muligt. Da de farver, du ser, imidlertid er afhængige af mange faktorer, herunder din skærm eller printer, kan Digi-Key ikke garantere, at den farve, du ser, stemmer overens med Produktets farve.

5. Ansvarsbegrænsning.DIGI-KEY ELLER DENNES LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER, SANKTIONER ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT FORTJENESTE, TAB AF OPSPARING ELLER TAB AF FORRETNINGSMULIGHED), DER SKYLDES ELLER RELATERER SIG TIL: (a) WEBSTEDET, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, ELLER DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, (b) ENHVER TRANSAKTION ELLER KOMMUNIKATION, DER UDFØRES GENNEM ELLER FREMMES AF WEBSTEDET; (c) ETHVERT KRAV, DER KAN TILSKRIVES FEJL, UDELADELSER ELLER ANDRE UNØJAGTIGHEDER PÅ WEBSTEDET, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, (d) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA, (e) ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD FRA TREDJEPART PÅ WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE, ELLER (f) ETHVERT ANDET SPØRGSMÅL VEDRØRENDE WEBSTEDET, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET; SELV OM DIGI-KEY ELLER DETS LEVERANDØRER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDER HENSTYNTAGEN TIL OVENNÆVNTE KAN ERSTATNINGSANSVARET AF DIGI-KEY OG DIGI-KEYS LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED WEBESTEDT, TJENESTERNE ELER INDHOLDET UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE USD 100 $ ELLER DEN MINDSTE MÆNHDER, DER ER TILLADT IHT. GÆLDENDE LOV, HAVD DER END ER STØRST, UANSET DEN RETSTEORI, DER GØRES GÆLDENDE FOR ET SÅDANT ANSVAR, DET VÆRE SIG BASERET PÅ KONTRAKT, UDEN FOR AFTALEFORHOLD, VED GARANTI ELLER PÅ ANDEN MÅDE.

HVIS DU ER UTILFREDS MED WEBSTEDET, TJENESTERNE, INDHOLDET ELLER BRUGSVILKÅRENE, ER DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL AT OPHØRE MED AT BRUGE WEBSTEDET, TJENESTERNE OG/ELLER INDHOLDET.

Ethvert søgsmål mod Digi-Key eller Digi-Keys leverandører vedrørende Webstedet, Tjenesterne eller Indholdet skal indledes inden for 1 (et) år fra den dato, hvor kravet opstod.

Nogle stater, inklusive New Jersey (mht. forbrugere), tillader måske ikke udelukkelse eller begrænsning af bestemte typer af skader, f.eks. tilfældige skader eller følgeskader, derfor vil begrænsningen eller udelukkelsen ovenfor måske ikke gælde for dig, men den vil under alle omstændigheder gælde i det maksimale omfang, der tillades af loven.

Se Ordrebetingelserne for alle andre oplysninger om ansvarsbegrænsning vedrørende Produkter, inkl. Chip Outpost-produkter.

6. Skadesløsholdelse. Du forstår og godtager at du er personlig ansvarlig for din tillid til alle oplysninger eller anbefalinger som tilbydes på dette websted, indholdet fra Digi-Keys medarbejdere til applikationsudvikling, din opførsel på webstedet og dine indsendelser. Du accepterer at erstatte, forsvare og holde Digi-Key og Digi-Keys joint venture-selskaber, forretningspartnere, leverandører, licensgivere, licenstagere, associerede selskaber, medarbejdere, agenter, ledende medarbejdere, direktører, ejere, repræsentanter og eventuelle tredjeparts udbydere af information, Software, Indhold og Webtjenesteprogrammer til Webstedet og Tjenester fra og mod alle krav, tab, udgifter, skader og omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, direkte, tilfældige, specielle, følgeskader, straffeskader, eksemplariske og indirekte skader) og rimelige advokatsalærer, der skyldes eller opstår som følge af din brug, misbrug eller manglende evne til at bruge Webstedet, Tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til, Kommunikationstjenesterne) eller Indholdet, din tillid til oplysninger eller anbefalinger fra Digi-Keys medarbejdere til applikationsudvikling, dine indlæg (som defineret i afsnit 9 nedenfor) eller enhver overtrædelse fra din side af disse Brugsvilkår.

7. Anden forbudt brugeradfærd. Det er forbudt for dig at kompromittere sikkerheden eller manipulere systemressourcer og konti med forbindelse til Webstedet. Brug eller distribution af værktøjer, der er beregnet til at kompromittere sikkerheden (f.eks. at gætte passwords manuelt eller med programmer, cracking-værktøjer eller netværksprobingværktøjer) er strengt forbudt. Digi-Key kan overvåge din brug af Webstedet, inklusive uden begrænsning Tjenesterne, for at sikre, at du overholder disse Brugsvilkår. Hvis du bliver involveret i, eller er mistænkt for at være blevet involveret i, en overtrædelse af disse Brugsvilkår, forbeholder Digi-Key sig ret til at undersøge dine aktiviteter til sine egne formål og til at meddele detaljerne om dine overtrædelser til andre efter Digi-Keys eget skøn, inklusive uden begrænsning regeringsmyndigheder, private efterforskere eller andre brugere af Webstedet for at hjælpe dem med at løse sikkerhedsproblemer.

Du accepterer ikke at bruge Webstedet på nogen måde, der udgør lovovertrædelser, krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder eller griber ind i tredjeparters rettigheder. Du må ikke foretage handlinger, der påfører, eller efter Digi-Keys eget skøn kan påføre, Webstedets infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning eller griber ind eller forsøger at gribe ind i Webstedets korrekte drift eller aktiviteter, der udføres på Webstedet, eller omgå robotudelukkelsesheadere eller andre foranstaltninger, som Digi-Key kan bruge til at forhindre eller begrænse adgang til Webstedet.

Digi-Key forbeholder sig ret til at samarbejde med alle politimyndigheder eller retskendelser, der anmoder Digi-Key om eller beordrer Digi-Key til at oplyse identiteten af enhver, der krænker sikkerheden af Webstedet eller disse Brugsvilkår.

8. Brug af kommunikations- og projektledelsestjenester. Webstedet kan indeholde opslagstavleservicer, chat-områder, nyhedsgrupper, fora, fællesskaber, personlige websider, en projektstyringsplatform, builder- og konfigurationsværktøjer, kalendere og/eller andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter, der er beregnet til at gøre det muligt for dig at kommunikere med offentligheden eller med en gruppe (samlet "Kommunikationstjenester"). Du accepterer kun at anvende Kommunikationsservicerne til at opslå, sende og modtage beskeder og materiale, som er passende for og har forbindelse til den pågældende kommunikationsservice. Som eksempel, men ikke som begrænsning, accepterer du, at du, når du anvender en kommunikationstjeneste, ikke vil:

 • Defamere, misbruge, chikanere, stalke, true eller på anden vis krænke andres lovlige rettigheder (f.eks. retten ti privatlivets fred eller personlige rettigheder), inklusive uden begrænsning deltagelse i aktiviteter, som tilskynder til diskrimination, had eller vold mod en person eller gruppe på grund af vedkommendes tilhørsforhold til en race, etnicitet, køn, seksuel orientering, fysiske evner, alder, religion eller statsborgerskab eller fornærmer ofre for forbrydelser mod menneskeheden ved at anfægte eksistensen af disse forbrydelser.
 • Offentliggøre, opslå, uploade, distribuere eller sprede upassende, profane, æreskrænkende, obskøne, uterlige eller ulovlige emner, materiale eller oplysninger.
 • Uploade, vise eller på anden vis gøre filer tilgængelige, som indeholder billeder, fotos, software, objektkode, kildekode, markeringssprog, biblioteker, skemaer, specifikationer, design, PCB-designfiler, PCB-fabrikationsfiler, Gerber-filer eller andet materiale, som krænker en parts ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, ret til privatlivets fred, fortrolighedsforpligtelser eller andre ejendomsrettigheder.
 • Uploadede filer, som indeholder virus, malware, ransomware, ødelagte filer, eller anden lignende software eller programmer, som kan beskadige eller afbryde funktionen af andres computere eller webstedet.
 • Bruge eller uploade materiale eller oplysninger, herunder billeder, software, objektkoder, kildekode, markeringssprog, biblioteker, skemaer, specifikationer, design, PCB-designfiler, PCB-fabrikationsfiler, Gerber-filer eller fotografier, som er gjort tilgængelige gennem webstedet på en måde, som krænker en parts ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, ret til privatlivets fred, fortrolighedsforpligtelser eller andre ejendomsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Reklamere for eller tilbyde at sælge eller købe varer eller servicer til noget forretningsformål, medmindre en sådan Kommunikationsservice udtrykkeligt tillader sådanne meddelelser.
 • Foretage eller videresende rundspørger, konkurrencer, pyramidespil eller kædebreve.
 • Downloade filer opslået af en anden bruger af en Kommunikationsservice, som du ved, eller med rimelighed burde vide, ikke kan distribueres lovligt på denne måde.
 • Forfalske eller slette forfatterhenvisninger, juridiske eller andre lovlige meddelelser eller ejerskabsbenævnelser eller labels om softwarens oprindelse eller kilde eller andet materiale i en fil, som uploades.
 • Begrænse eller forhindre nogen anden bruger i at anvende og udnytte Kommunikationsservicen.
 • Overtræde noget adfærdskodeks eller andre retningslinjer, som kan være gældende for en bestemt Kommunikationsservice.
 • På nogen måde indsamle oplysninger om andre, heriblandt e-mail-adresser, uden deres samtykke.
 • Overtræde gældende love eller bestemmelser.
 • Skabe en falsk identitet med det formål at vildlede andre.

Digi-Key er ikke forpligtet til at overvåge Kommunikationsservicerne. Digi-Key forbeholder sig dog retten til at gennemse materialer, som er opslået på en Kommunikationsservice, og fjerne ethvert materiale efter eget skøn. Digi-Key forbeholder sig retten til at afslutte din adgang til Webstedet, Tjenesterne, Indholdet eller dele af eller alle Kommunikationsservicerne når som helst uden varsel og af nogen som helst grund. Digi-Key forbeholder sig retten til, til enhver tid, at meddele oplysninger efter behov for at imødekomme enhver gældende lov, bestemmelse, retslig procedure eller anmodning fra en regering, eller til at redigere i, nægte at opslå, eller fjerne alle oplysninger eller materialer, helt eller delvis, efter Digi-Keys skøn. Vær altid forsigtig, når du giver personlige oplysninger om dig selv i en Kommunikationsservice. Digi-Key kontrollerer eller støtter ikke indholdet, meddelelserne eller oplysningerne i nogen Kommunikationsservice, og Digi-Key fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forhold til Kommunikationsservicerne og enhver handling, som skyldes din deltagelse i nogen Kommunikationsservice. Materialer uploadet til en Kommunikationsservice kan være underlagt opslåede begrænsninger på brug, gengivelse og/eller spredning, og du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger, hvis du downloader materialerne.

9. Oplysninger fra brugeren. Digi-Key gør ikke krav på ejerskab af materialerne, herunder uden begrænsning, tekst, billeder, fotos, software, objektkode, kildekode, markeringssprog, biblioteker, skemaer, specifikationer, design, PCB-designfiler, PCB-fabrikationsfiler, Gerber-filer eller andet materiale, som du eller andre brugere af kommunikationstjenester leverer til Digi-Key (herunder feedback og forslag) eller opslår, uploader, indlæser eller sender til Webstedet eller de tilhørende servicer (samlet "Indsendelser"). Ved at opslå, uploade, indlæse, levere eller sende din Indsendelse giver du dog Digi-Key, dets tilknyttede selskaber og underlicensindehavere (inklusive uden begrænsning enhver leverandør til webstederne, Digi-Key Tech-Xchange eller eewiki.net) en royalty-fri, uigenkaldelig, permanent, verdensomspændende licens til din Indsendelse, inklusive, uden begrænsning, retten til at bruge, kopiere, distribuere, offentliggøre, offentligt fremføre, reproducere, oversætte, omformatere eller på anden vis redigere, vise og skabe afledte arbejder fra dette materiale, i alle medier, der kendes nu eller udvikles senere, helt eller delvist, uden begrænsning eller ansvar over for dig, og til at offentliggøre dit navn, billede, pseudonym eller andre identifikatorer i forbindelse med din Indsendelse. Uanset ovenstående vil Digi-Key ikke bruge dine projekter, der er indsendt til et projekt websted, til at markedsføre et produkt uden din tilladelse.

Indsendelser kan være underlagt opslåede begrænsninger på brug, gengivelse, visning, tilpasning og/eller spredning, og du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger. Hvis en sådan funktionalitet er tilgængelig på Webstedet, er du også eneansvarlig for at offentliggøre eventuelle begrænsninger af brugen af eller licensbetingelserne for dine Indsendelser, som under ingen omstændigheder kan modsige eller begrænse disse Brugsvilkår.

Digi-Key vil ikke betale kompensation for anvendelsen af din Indsendelse som heri beskrevet. Digi-Key er ikke forpligtet til at opslå eller bruge nogen Indsendelse, du leverer, og kan fjerne enhver Indsendelse til enhver tid efter Digi-Keys skøn.

Ved at opslå, uploade, indlæse, levere eller sende din Indsendelse erklærer og garanterer du, at din Indsendelse, og brugen heraf i overensstemmelse med disse Brugsvilkår, overholder alle gældende love, og at du ejer eller på anden vis kontrollerer alle rettigheder i og til din Indsendelse, inklusive, uden begrænsning, alle rettigheder, som er nødvendige for dig til at levere, opslå, uploade, indlæse eller sende Indsendelserne og til at give den licens, du giver i disse Brugsvilkår, og at Indsendelsen, og brugen heraf i overensstemmelse med disse Brugsvilkår, ikke krænker eller vil krænke, tilsidesætte eller krænke en anden persons eller juridisk persons rettigheder, inklusive uden begrænsning, ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, design, ret til privatlivets fred, ret til offentlighed eller intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du erklærer, garanterer og accepterer yderligere, at:

 • Indsendt dokumentation ikke udgør en "forsvarsartikel" eller "forsvarsservice" da sådanne udtryk er defineret i det internationale regulativ Traffic in Arms Regulations ("ITAR"), 22 CFR, punkt 120-130, administreret af Directorate of Defense Trade Controls, det amerikanske udenrigsministerium ("DDTC"), og er ikke på anden måde (i) underlagt ITAR, (ii) et punkt på den amerikanske liste over ammunition (da et sådant udtryk er defineret i ITAR), eller (iii) under jurisdiktion af DDTC;
 • Hvis det er relevant, har du givet Digi-Key det korrekte og nøjagtige eksportkontrolklassifikationsnummer ("ECCN"), som et sådant udtryk er defineret i eksportadministrationsregulativet, 15 CFR-del 730-774; og
 • Alle indsendelser er korrekte og nøjagtige.

10. Meddelelser og procedure for klager over krænkelse af ophavsret. I henhold til artikel 17, United States Code, paragraf 512(c)(2), skal underretning om påstået krænkelse af ophavsret sendes til tjenesteudbyderens udpegede mandatar. ALLE HENVENDELSER, SOM IKKE ER RELEVANTE I FORHOLD TIL DEN FØLGENDE PROCEDURE, VIL IKKE BLIVE BESVARET.

BEMÆRK: DEN FØLGENDE INFORMATION GIVES UDELUKKENDE FOR AT UNDERRETTE NEDENFOR NÆVNTE TJENESTEUDBYDER OM, AT DIT OPHAVSRETSBESKYTTEDE MATERIALE MULIGVIS ER BLEVET KRÆNKET. ALLE ANDRE HENVENDELSER, SOM SPØRGSMÅL OM TEKNISK BISTAND, MELDINGER OM MISBRUG AF E-MAIL OG MELDINGER Om PIRATKOPIERING, BLIVER IKKE BESVARET GENNEM DENNE PROCESS.

Skriftlig meddelelse skal sendes til den følgende udpegede mandatar:

Tjenesteudbyder(e): Digi-Key Corporation

Navn på mandatar, som er udpeget til at modtage meddelelse om påstået krænkelse: Ross West

Fuldstændig adresse på udpeget mandatar, til hvem meddelelsen bør sendes: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701, USA

Udpeget mandatars telefonnummer: 1-800-344-4539 eller 218-681-6674

Udpeget mandatars faxnummer: 218-681-3380

Udpeget mandatars e-mail-adresse: copyrightclaims@digikey.com

For at have gyldighed skal meddelelsen indeholde følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, som er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, som hævdes at være krænket ("Klagende Part"),
 2. identifikation af det ophavsretsbeskyttede materiale, som hævdes at være krænket, eller hvis flere ophavsretsbeskyttede materialer på et enkelt online-websted er dækket af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne materialer på dette websted,
 3. identifikation af det materiale, som hævdes at krænke eller være genstand for krænkende aktiviteter og som skal fjernes, eller adgang til hvilket skal deaktiveres, og oplysninger, som i rimelig grad er tilstrækkelige til at tillade serviceudbyderen at finde materialet,
 4. oplysninger, som i rimelig grad er tilstrækkelige til at tillade serviceudbyderen at kontakte den Klagende Part, f.eks. en adresse, et telefonnummer samt, hvis til rådighed, en elektronisk e-mail-adresse på hvilken den klagende part kan kontaktes,
 5. en erklæring om, at den klagende part i god tro mener, at brugen af materialet på den måde, der klages, over ikke er autoriseret af indehaveren af ophavsretten, dennes mandatar eller lovgivningen, og
 6. en erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og, under strafrisiko for mened, at den Klagende Part er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, som hævdes krænket.

Efter modtagelse af den skriftlige meddelelse indeholdende de oplysninger, som er beskrevet i 1 til 6 ovenfor:

 1. Tjenesteudbyderen skal fjerne eller deaktivere adgang til det materiale, som hævdes at være krænkende.
 2. Tjenesteudbyderen skal fremsende den skriftlige meddelelse til den påståede krænkende part ("Abonnenten"),
 3. Tjenesteudbyderen skal tage rimelige skridt til straks at meddele Abonnenten, at adgangen til materialet er fjernet eller deaktiveret.

Kontrameddelelse:

For at have effekt skal en kontrameddelelse være en skriftlig meddelelse leveret til Tjenesteudbyderens udpegede mandatar, som væsentligst indeholder følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra Abonnenten,
 2. identifikation af det materiale, som er fjernet eller til hvilket adgang er deaktiveret, og placeringen, hvor materialet fandtes, før det blev fjernet eller adgangen til det blev deaktiveret,
 3. en erklæring, under strafrisiko for mened, om, at Abonnenten i god tro mener, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejltagelse eller fejlidentifikation af det materiale, som skal fjernes eller deaktiveres,
 4. Abonnentens navn, adresse og telefonnummer, og en erklæring om, at Abonnenten accepterer Federal District Courts jurisdiktion for det retsområde, i hvilket adressen befinder sig, eller, hvis Abonnentens adresse er udenfor USA, for ethvert retsområde, i hvilket Tjenesteudbyderen kan findes, og at Abonnenten vil acceptere forkyndelse af procesdokumenter fra den person, som sendte meddelelsen eller en mandatar for denne person.

Efter modtagelse af en kontrameddelelse indeholdende de oplysninger, som er beskrevet i 1 til 4 ovenfor:

 1. Tjenesteudbyderen skal straks forsyne den Klagende Part med en kopi af kontrameddelelsen,
 2. tjenesteudbyderen skal orientere den Klagende Part om, at man vil indsætte det fjernede materiale igen eller ophøre med deaktivere adgangen til det inden for ti (10) forretningsdage,
 3. tjenesteudbyderen skal indsætte det fjernede materiale igen eller ophøre med at deaktivere adgangen inden for ti (10) til fjorten (14) forretningsdage efter modtagelsen af kontrameddelelsen, forudsat at Tjenesteudbyderens udpegede mandatar ikke har modtaget en meddelelse fra den Klagende Part om, at der er anlagt sag for at få en retsordre, der afholder Abonnenten fra at udføre krænkende aktiviteter i forhold til materialet på Tjenesteudbyderens netværk eller system.

11. Fortrolighed. Du må ikke afsløre fortrolige oplysninger om Digi-Key, så længe oplysningerne bevarer deres fortrolige karakter. I disse Brugsvilkår betyder "Fortrolige oplysninger om Digi-Key" alle ikke-offentlige oplysninger givet af Digi-Key gennem Webtjenesteprogrammerne, Webstedet eller Softwaren, som er betegnet som fortrolige eller som, under hensyntagen til oplysningernes karakter eller omstændighederne omkring deres meddelelse, med rimelighed bør antages at være fortrolige. Du må ikke bruge eller tillade brug af Fortrolige oplysninger om Digi-Key undtagen som udtrykkeligt tilladt nedenfor. Fortrolige oplysninger om Digi-Key omfatter, uden begrænsning, ikke-offentlige oplysninger vedrørende Digi-Keys eller Digi-Keys' forretningspartneres salg, margenprocent, margental, teknologi, kunder, forretningsplaner, reklame- og markedsføringsaktiviteter, finanser og andre forretningsanliggender (inklusive, men ikke begrænset til, alle oplysninger om eller vedrørende Digi-Keys såkaldte betatests eller betatestprodukter, som du får som resultat af din deltagelse i en sådan beta-test) samt oplysninger om tredjeparter, som Digi-Key er forpligtet til at holde fortrolige. Uanset alle andre bestemmelser i dette afsnit har du ingen forpligtelse til fortrolighed over for Digi-Key iht. afsnittet ovenfor i forhold til alle oplysninger, som er eller bliver offentligt tilgængelige uden overtrædelse af disse Brugsvilkår, kan dokumenteres af have været lovligt kendt for dig på tidspunktet for modtagelsen fra Digi-Key, er modtaget fra en tredjepart, som ikke erhvervede eller meddelte dem ved hjælp af en retsstridig eller skadevoldende handling, eller kan dokumenteres at være blevet udviklet uafhængigt af dig uden brug af eller tillid til Digi-Key fortrolige oplysninger på nogen som helst måde.

12. Gældende lov, løsning af stridigheder. Lovgivningen af staten Minnesota i USA vil gælde for disse Brugsvilkår, uden hensyntagen til konflikter af lovbestemmelse (om af staten Minnesota eller enhver anden jurisdiktion, der ville forårsage anvendelsen af andre love end dem af staten Minnesota). De Forenede Nationers konvention fra 1980 om Aftaler om internationale løsørekøb (CISG), De Forenede Nationers konvention om Forældelsesfrister ved internationale varekøb og Uniform Computer Information Transactions Act samt alle implementeringer af disse i forskellige jurisdiktioner og alle efterfølgende ændringer af disse gælder ikke for disse Brugsvilkår. Enhver tvist eller ethvert krav, der skyldes eller vedrører disse Brugsvilkår eller din brug af Webstedet, Tjenesten eller Indholdet (en "Stridighed") skal bilægges af American Arbitration Association (AAA) i henhold til dets kommercielle voldgiftsregler, og DU GIVER HERMED UIGENKALDELIGT OG BETINGELSESLØST AFKALD PÅ, I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING, ENHVER RET TIL EN RETSSAG VED NÆVNING I EN RETSSAG, PROCEDURE, SAG ELLER MODKRAV, DER SKYLDES ELLER VEDRØRER DISSE BRUGSVILKÅR. Mæglingen gennemføres på engelsk med en enkelt mægler og denne mægler vil, efter eget skøn, bestemme, om der kan mægles i en påstået stridighed. Mæglingens hjemsted eller sted vil finde sted i Minneapolis, Minnesota. I det største omfang, der er tilladt af gældende lov, vil ingen mægling iht. disse Brugsvilkår blive knyttet sammen med en mægling, der involverer en anden part, som er underlagt disse Brugsvilkår, hverken gennem kollektive mæglingsforhandlinger eller på anden vis. En dom om en erstatning givet af en mægler kan føres til protokol ved enhver stats- eller forbundsdomstol i eller udenfor State of Minnesota. Uanset det foranstående kan Digi-Key, i stedet for og foruden alle andre retsmidler, der er til rådighed for Digi-Key, søge om fogedretshjælp eller anden afhjælpning hos enhver kompetent delstatsdomstol, føderal domstol eller national domstol for (a) enhver faktisk eller påstået krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af Digi-Keys eller en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder, eller (b) enhver overtrædelse af bestemmelserne om fortrolighed i afsnit 11 af disse Brugsvilkår uden overtrædelse af voldgiftskravene, der er fastsat i dette afsnit 12. Du erklærer dig hermed indforstået med Det jurisdiktion og værnetinget af delstatsdomstolene og de føderale domstole i staten Minnesota mht. sådan fogedretshjælp eller anden afhjælpning. Du bekræfter desuden, at Digi-Keys rettigheder til Digi-Keys intellektuelle ejendom er af særlig, enestående, ekstraordinær karakter, hvilket giver disse rettigheder en særlig værdi, og at den uautoriserede brug eller meddelelse eller tabet af denne værdi ikke umiddelbart kan skønnes og måske ikke kan kompenseres på passende vis med erstatningsbeløb.

13. Generelle bestemmelser. Yderligere vilkår og betingelser vil måske blive præsenteret for dig på Webstedet som en del af yderligere Tjenester eller i forbindelse med yderligere Indhold, og disse yderligere vilkår og betingelser gælder for de specifikke Tjenester eller det specifikke Indhold, de erklæres gældende for, undtagen når de er i konflikt med disse Brugsvilkår, i hvilket tilfælde disse Brugsvilkår vil have forrang og være regulerende. Disse Brugsvilkår udgør den fuldstændige aftale mellem parterne, hvad angår aftalens genstand. Intet afkald, som Digi-Key måtte give for en overtrædelse eller misligholdelse af denne aftale, må anses for at være et afkald på tidligere eller efterfølgende overtrædelser eller misligholdelser. Hvis en del af disse Brugsvilkår af en kompetent domstol eller en mægler med jurisdiktion over en Stridighed bestemmes at være ugyldige eller uhåndhævelige, får det ikke nogen indflydelse på andre bestemmelser i disse Brugsvilkår, der alle fortsat vil være gældende, og en sådan domstol eller mægler har myndighed til, om muligt, at revidere ugyldige eller uhåndhævelige bestemmelser, så de mest præcist afspejler parternes hensigt som vist af den oprindelige formulering af den bestemmelse, der gjorde den ugyldig eller uhåndhævelig. Ingen rettigheder, pligter, aftaler eller forpligtelser i denne aftale kan overdrages eller overføres af dig ipso jure, ved fusion eller på anden måde, uden forudgående skriftligt samtykke fra Digi-Key. Disse Brugsvilkår og den genstand, de dækker, inklusive uden begrænsning, Webstedet, Tjenesterne og Indholdet, danner ikke et joint venture, partnerskab, ansættelsesforhold eller repræsentationsforhold mellem dig og Digi-Key eller Digi-Keys leverandører. Denne aftales forpligtelser, rettigheder, vilkår og betingelser er bindende for og gælder udelukkende til gavn for aftalens parter og deres tilladte respektive efterfølgere og rettighedserhververe.

14. Ændringer af Brugsvilkårene. Digi-Key forbeholder sig ret til at ændre vilkårene af disse Brugsvilkår uden varsel. Sådanne ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, de gebyrer, der er forbundet med adgangen til eller brugen af Webstedet eller en del af det, inklusive uden begrænsning webstedet TechXchange, Projekt websteder eller webstedet eewiki.net. Du er ansvarlig for at gennemgå disse Brugsvilkår, inden du får adgang til, besøger, søger på, bruger eller interagerer eller forsøger at interagere med nogen del af Webstedet eller software, programmer eller Tjenester på Webstedet, og din fortsatte brug af Webstedet, dets Tjenester eller dets Indhold efter en ændring af disse Brugsvilkår bekræfter, at du er indforstået med de på dette tidspunkt aktuelle Brugsvilkår. Hvis disse Brugsvilkår ændres eller opdateres, vil "Dato for sidste ændring" opdateres tilsvarende. Som en del af registreringsprocessen for at blive en registreret bruger af bestemte funktioner på Webstedet, vælger du som standard at modtage e-mails, som Digi-Key efter eget skøn kan sende for at underrette dig om ændringer af disse Brugsvilkår og/eller andre Digi-Key-politikker. Du kan vælge ikke at modtage disse e-mails ved at vælge det fra som standard. Uanset enhver anden bestemmelse i disse Brugsvilkår, som angiver det modsatte, kan Digi-Key foretage ændringer til disse Brugsvilkår efter eget skøn, og sådanne ændringer er bindende for dig og Digi-Key.

Gældende version
Den engelske version af disse Vilkår og Betingelser vil være gældende, hvis der er afvigelser mellem den engelske version og versioner på et andet sprog.

© 2022, Digi-Key Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

SPØRGSMÅL ELLER YDERLIGERE OPLYSNINGER. Hvis du har spørgsmål om Ordrebetingelserne eller ønsker yderligere oplysninger, bedes du sende en e-mail til international.customer.service@digikey.com.

II. Ordrebetingelser

Alle bestillinger fra Digi-Key, inkluderet bestillinger for Chip Outpost-produkter og igennem netbutikker som er under andre enheders navn eller er indbygget i webstedene til disse enheder, er underlagt disse ordrebetingelser. Enhver foregivet ændring fremsat af en køber i efterfølgende dokumentation afvises hermed udtrykkeligt. Ordrer, der afgives på formularer, som afviger fra disse vilkår og betingelser, kan muligvis accepteres, men udelukkende under forudsætning af, at disse Ordrebetingelser har forrang og vil være de eneste vilkår, der gælder for ordren.

1. Godkendelse og accept af ordre. Når du afgiver en ordre, kontrollerer vi muligvis din betalingsmetode, din forsendelsesadresse og/eller i givet fald dit ID-nummer for skattefritagelse, før vi behandler din ordre. Du er indforstået med, at din ordre er et tilbud om at købe, iht. disse Ordrebetingelser, de Produkter, der er opført i din ordre. Digi-Key kan, efter eget skøn, vælge at acceptere din ordre ved at behandle din betaling og afsende produktet, eller af en hvilken som helst årsag afslå at acceptere din ordre eller en hvilken som helst del af din ordre, efter Digi-Keys eget skøn. Hvis vi afslår din ordre, vil vi forsøge at meddele dig dette via den e-mail-adresse eller de kontaktoplysninger, du har opgivet sammen med din ordre. Leverings- og/eller forsendelsesdatoer, der angives i forbindelse med en ordre, er kun et skøn og udgør ikke faste eller garanterede leveringsdatoer. For klarhedens skyld omfatter "Produkter" produkter og tjenester, der tilbydes via Digi-Keys markedspladsprogram.

2. Mængdebegrænsninger. Digi-Key kan begrænse eller annullere de mængder, der er til rådighed for køb, på en hvilken som helst ordre på et hvilket som helst grundlag, og kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre tilgængeligheden eller varigheden af eventuelle særtilbud. Digi-Key kan afvise enhver ordre eller enhver del af en ordre.

3. Elektronisk kommunikation. Når du afgiver en ordre via webstedet, skal du oplyse en gyldig e-mail-adresse, som vi kan bruge til at kommunikere med dig om din ordrestatus, advisere dig om afsendelse af produkter i restordre og give dig andre meddelelser eller anden kommunikation med hensyn til din ordre. Du accepterer, at Digi-Key ikke er ansvarlig for skader, du måtte pådrage dig, eller for oplysninger, som du ikke modtager, fordi du ikke gav os eller ikke bevarede en gyldig e-mail-adresse, eller som resultat af fejl i dit e-mail-system, spamfiltre eller andet, der forhindrer dig i at modtage vores meddelelser.

4. Valutaoplysninger. Dette websted er udelukkede beregnet for Danmark og køb i Euro (EUR), Danske kroner (DKK) og Amerikanske dollars (USD). For ordrer til andre destinationer end Danmark, brug Digi-Keys amerikanske webside, www.digikey.com,eller passende land- eller regions-specifikke websider Hvis du bestiller telefonisk, bedes du oplyse Digi-Keys salgsrepræsentant din foretrukne valuta, når du afgiver ordren.

5. Prisansættelse og produktoplysninger. Digi-Key bestræber sig med rimelighed på at levere aktuelle og nøjagtige oplysninger om produkterne og priserne, men garanterer ikke, at sådanne leverede oplysninger er aktuelle eller nøjagtige. Desuden stoler Digi-Key på, at den oprindelige producent eller forhandleren autoriseret af producenten leverer produktadvarsler relateret til brugen af produkterne og/eller de kemikalier, produkterne kan indeholde, inklusive, men ikke begrænset til "safe harbor" advarsler iht. California’s Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (almindeligt kendt som Proposition 65). Oplysninger om produkterne kan ændres uden forudgående varsel. Priser kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt forud for Digi-Keys accept af din ordre. Hvis Digi-Key opdager en væsentlig fejl i beskrivelsen eller tilgængeligheden af et produkt, der har indflydelse på din ordre hos Digi-Key, eller en prisansættelsesfejl, vil vi informere dig om den rettede version, og du kan vælge at acceptere den rettede version eller annullere ordren. Hvis du vælger at annullere ordren, og dit kreditkort allerede er blevet debiteret for et køb, krediterer Digi-Key beløbet til dit kreditkort. Priserne på dette websted er i EUR, DKK eller USD. Digi-Key er ikke ansvarlig for prisansættelse, typografiske feil eller andre feil i et tilbud fra Digi-Key. Digi-Key forbeholder sig retten til at annullere ordrer som opstår som følge af prisansættelsesfeil.

6. Betaling. Digi-Key tilbyder følgende betalingsmetoder til kunder, der benytter valutaerne Euro og DKK: MasterCard, VISA, American Express, PayPal og forudbetaling via elektronisk overførsel samt en åben kreditkonto til kvalificerede institutioner og virksomheder. Betaling skal ske i den valuta, som ordren blev afgivet i. Vi tilbyder følgende betalingsmetoder til kunder, der benytter USD: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal, forudbetaling via elektronisk overførsel, bankcheck i USD samt en åben kreditkonto til kvalificerede institutioner og virksomheder. Vi kan ikke acceptere personlige checks eller noterede personlige checks. Anvisninger kan medføre betydelige forsinkelser. Brugen af kreditiver skal godkendes i forvejen af Digi-Keys regnskabsafdeling.

Kontoansøgning. For at skaffe en kontoansøgning for åbning af kreditkonto, send ind en kontoansøgning . Man bør regne med, at kontoansøgningsprocessen tager noget tid. For at din første ordre ikke skal blive forsinket, kan du vælge en alternativ betalingsmetode for denne.

7. Fastholdelse af ejendomsretten.

Vi bevarer ejendomsretten til de leverede varer (reserverede varer), indtil alle krav, der opstår fra denne kontrakt, er blevet betalt fuldt ud. Dette gælder også for alle fremtidige ordrer og indkøbsordrer, selvom vi ikke altid udtrykkeligt henviser til dem.

Kunden er forpligtet til, så længe ejerskabet endnu ikke er overdraget til ham, at behandle de reserverede varer med omhu og forsikre dem tilstrækkeligt for egen regning til oprindelig værdi mod skader ved brand, vand og tyveri.

8. Forsendelsesomkostninger. Produkter afsendt fra Digi-Key's lager.Klik her for at se, om dit køb kan sendes fragtfrit. I det omfang, købet ikke kan sendes fragtfrit, bliver forsendelsesomkostningerne forudbetalt og tilføjet til fakturaen. De tilgængelige forsendelsesmetoder afhænger af destinationslandet. Der kan blive pålagt yderligere gebyrer for store eller tunge forsendelser. Hvis dette er tilfældet, vil Digi-Key orientere dig før afsendelsen.

 • Forsendelser med UPS: For "business to business" forsendelser fra Digi-Key i Euro (EUR), hvor Digi-Key har fået oplyst et valideret momsnummer, importerer Digi-Key forsendelser til Köln, Tyskland (DDP), og i overensstemmelse med reglerne om levering af varer inden for Fællesskabet iht. artikel 138 (1) af Rådets Direktiv 2006/112/EF videresender Digi-Key forsendelser (CPT) til din destination. Ved alle andre forsendelser i Euro (EUR) uden et valideret momsnummer, ved forsendelser i danske kroner (DKK) og ved juridiske personer, der ikke udgør en virksomhed, sendes din pakke DDP (som defineret af INCOTERMS 2020) til din destination.
 • Forsendelser med alle andre kurérfirmaer: CPT (som defineret af INCOTERMS 2020).
 • Forsendelser faktureret til en kurérkonto: FCA (som defineret af INCOTERMS 2020).

Produkter, der sendes direkte fra leverandører. Medmindre andet er angivet på webstedet, (1) betales forsendelsesomkostningerne af kunden (CPT som defineret i INCOTERMS 2020), (2) forsendelses- eller fragtomkostninger fra leverandørens lager forudbetales og tilføjes fakturaen, (3) alle gældende importlicenser, told, takster, skatter og mæglergebyrer er dit ansvar.

9. Ekspeditionsgebyr. Mindsteordrer eller ekspeditionsgebyrer findes ikke.

10. Skatter og afgifter.

Produkter afsendt fra Digi-Key's lager.De viste priser er eksklusive alle former for offentlige skatter og afgifter, herunder, uden begrænsning, moms, told og forbrugsafgifter. For "business to business" forsendelser fra Digi-Key i Euro (EUR) eller USD, hvor Digi-Key har fået oplyst et valideret momsnummer, importerer Digi-Key forsendelsen iht. CPC4200-reglerne, og hver forretningskunde er ansvarlig for selv at vurdere momsomkostninger på forsendelser inden for det respektive land. Ved juridiske personer, der ikke udgør en virksomhed, virksomheder uden et valideret momsnummer registreret hos Digi-Key eller forsendelser med andre kurérfirmaer end UPS skal merværdiafgift betales på leveringstidspunktet.

Produkter, der sendes direkte fra leverandører. De viste priser er eksklusive alle former for offentlige skatter og afgifter, herunder, uden begrænsning, moms, told og forbrugsafgifter. Moms, told, skatter, afgifter og mæglergebyrer, der skal pålægges, skal betales på leveringstidspunktet.

11. For sen betaling. Du skal betale Digi-Key for alle omkostninger, som Digi-Key måtte have i forbindelse med opkrævning af skyldige beløb fra dig, herunder alle retsafgifter, opkrævningsomkostninger og advokatsalærer.

12. Ikke på lager. Hvis et produkt du bestiller ikke er på lager på ordretidspunktet, kan du vælge at få det sendt på en senere leveringsdato. Medmindre andet er angivet på Webstedet, gælder der yderligere forsendelsesomkostninger for hver forsendelse. Restordrer tilbageholdes på forlangende. Bestemmelserne i afsnit 12 gælder ikke for produkter, der er benævnt Chip Outpost-produkter (se afsnittene 16 og 18 nedenfor om Chip Outpost-produkter).

13. Overholdelse af eksportbestemmelser. Digi-Key tager imod internationale ordrer, ud over ordrer fra USA. Nogle produkter kan muligvis ikke leveres uden for USA. Alle ordrer med international oprindelse eller destination er underlagt de i USA gældende eksportkontrollove, restriktioner, reguleringer og bekendtgørelser. Du erklærer dig indforstået med at overholde alle eksportkontrollove, restriktioner, reguleringer og bekendtgørelser, som er gældende for USA eller relevante udenlandske jurisdiktioner, organer eller myndigheder, herunder, uden begrænsning, eksportadministrationsforordningerne administreret af Bureau of Industry & Security, det amerikanske handelsministerium, Foreign Trade Regulations administreret af Census Bureau, det amerikanske finansministerium, og de sanktioner og forskrifter, der administreres af Office of Foreign Assets Control. Du vil ikke, hverken direkte eller indirekte, sælge, eksportere, overføre, overføre i transit, tildele, bruge eller bortskaffe produkter på en måde, som kan medføre manglende overholdelse af eksportkontrollove, restriktioner, reguleringer og bekendtgørelser, som er gældende for USA eller relevante udenlandske jurisdiktioner, organer eller myndigheder. Du har ansvaret for at tilvejebringe licenser eller anden officiel autorisation, som måtte kræves for at eksportere, reeksportere eller importere produkter, herunder, uden begrænsning, enhver krævet licens eller relevant licensundtagelse, der er nødvendig for direkte eller indirekte at eksportere, geneksportere, importere eller forårsage eksport, geneksport eller importering af produkter til ethvert land, individ, selskab, organisation eller enhed, hvortil en sådan eksport, geneksport eller import er begrænset eller forbudt under gældende amerikansk eksportkontrol eller sanktionslove og -regler (herunder, men ikke begrænset til, enhver af det foregående under sanktioner og embargoer administreret af De Forenede Nationer, det amerikanske udenrigsministerium, det amerikanske finansministerium, det amerikanske handelsministerium, Den Europæiske Union eller enhver anden gældende regeringsmyndighed). Disse emner er reguleret af den amerikanske regering og kun autoriseret til eksport til det endelige destinationsland til brug ved den her identificerede endelige modtager eller slutbruger. De må ikke gensælges, overføres eller afhændes på anden vis til noget andet land eller nogen anden person end den autoriserede endelige modtager eller slutbruger, hverken i deres oprindelige form eller efter at være blevet inkorporeret i andre emner, uden forudgående godkendelse fra den amerikanske regering eller anden autorisation ved amerikanske love og bestemmelser.

14. Fragtskade. Hvis du modtager varer, som er blevet beskadiget under transporten, er det vigtigt at bevare forsendelseskassen, emballagen og delene intakte. Kontakt omgående en Digi-Key-kundeservicerepræsentant for at rejse et krav.

15. Returpolitik. Efter eget skøn kan Digi-Key og vil i de fleste tilfælde acceptere varer, der returneres i henhold til de vilkår, der er angivet i dette afsnit 15, og erstatter Produktet eller refunderer dine penge efter dit valg. Varer og produkter, der er købt fra tredjepart og ikke direkte fra Digi-Key, kan ikke returneres, der er ingen refusion eller bytte af varen.

For at gøre behandlingen af returvarer nem:

 • Få et ”RMA”-nummer (Returned Merchandise Authorization) inden returnering af ethvert produkt(er), her.
 • Alle returvarer, der ikke vedrører producenternes garantier, skal returneres inden for tredive (30) dage fra faktureringsdatoen, være ledsaget af det originale fakturanummer og omfatte en kort forklaring af årsagen til returneringen samt være i originalemballagen og i en gensælgelig stand.
 • Visse produkter, der sendes direkte fra leverandører, skal returneres til leverandøren efter at et RMA-nummer er modtaget fra Digi-Key. Godkendelsesformular for returnering af varer
 • Når du har fået et RMA-nummer, vil du blive instrueret om, hvortil du skal returnere produktet.
 • Alle enheder der er følsomme over for elektrostatiske udladninger (”ESD”) der returneres til Digi-Key, kan gennemgå indgående inspektion i henhold til Digi-Keys ESD-arbejdsinstruktioner og den seneste version af ANSI/ESD S20.20-standarden, der er offentliggjort af American National Standard Institute og EOS/ESD Association, Inc. Et ESD-produkt som ikke er blevet håndteret iht. standarden, vil ikke kvalificere for kredit eller refusion.
 • Returfragtomkostninger skal forudbetales eller trækkes fra fakturakreditten, som beskrevet i RMA-onlineprocessen. 
 • Produkter, som returneres udelukkende på grund af en fejl fra kundens side, kan pålægges et gebyr for lageropfyldning.
 • Såfremt Digi-Key køber et produkt fra en producent særligt til dig, kan købet muligvis ikke annulleres og produktet ikke returneres.
 • Varer specificeret som "kan ikke annulleres/returneres" på prisopgivelses- eller salgstidspunktet kan ikke returneres, inklusive produkter benævnt Chip Outpost-produkter, med undtagelse af Chip Outposts begrænsede garanti (se afsnit 18 nedenfor).
 • Returvarer, der vedrører producenternes garantier, er underlagt vilkårene og betingelserne i den pågældende producents garanti og returpolitik for produktet (det kan f.eks. være påkrævet at returnere nogle produkter direkte til producenten). Kontakt en kundeservicerepræsentant for yderligere oplysninger.

Ved at returnere et produkt til Digi-Key eller leverandør (som relevant), anerkender og garanterer du, at det returnerede produkt blev købt via et Digi-Key-websted, ikke er en forfalskning eller er ikke-konform på anden vis. Du anerkender, at forfalskede produkter ikke er berettigede for returnering, refusion eller bytning, og at Digi-Key ikke accepterer forfalskede produkter. Du er også indforstået med, at Digi-Key eller leverandøren (som relevant) kan teste returnerede produkter for at bestemme, om et sådant produkt er en forfalskning, ikke-konform eller på anden vis overtræder disse ordrebetingelser. Hvis Digi-Key bestemmer, efter eget skøn, at et returneret produkt, herunder, uden begrænsning, alle elektroniske komponenter, samlinger, forsyninger og udstyr, der er indeholdt deri, er forfalskede, ikke er i overensstemmelse med eller på anden måde overtræder disse ordrebetingelser, kan Digi-Key eller leverandøren: (i) indberette dette problem til statslige eller regulerende myndigheder eller andre tredjeparter; (ii) placere et sådant produkt i karantæne for yderligere testning eller anden analyse uden at levere et erstatningsprodukt eller refusion indtil det er muligt at foretage en beslutning om produktets overensstemmelse med disse ordrebetingelser; (iii) hvis et sådant produkt bedømmes som værende forfalsket, placere et sådant produkt i karantæne i en periode på fem (5) år eller længere, hvis det kræves i henhold til gældende lov, og efter den gældende karantæneperiode, ændre dette produkt irreversibelt for at gøre produktet, inklusive de indre elementer, fysisk ubrugelige; og (iv) tage sådanne andre handlinger, som måtte være påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning og Digi-Keys politik om forfalskninger. I tilfælde af at du sender Digi-Key et forfalsket produkt, er du ansvarlig for alle omkostninger, udgifter og skader i forbindelse hermed, og du accepterer at holde Digi-Key skadesløs for ethvert krav og skadebetaling, herunder advokatgebyrer og omkostninger i forbindelse med sådanne forfalskede produkt(er).

16. Chip Outpost. Chip Outpost-produkter er overskydende produkter i lagerbeholdningen. Chip Outpost-produkter omfatter, uden begrænsning, overskydende elektroniske komponenter, som er leveret direkte fra produktets leverandør eller som del af en leverandør-godkendt returkanal fra en distributør med franchise. Digi-Key mener, at Chip Outpost-produkter har en høj kvalitet; disse produkter kan dog indeholde visse mangler, inklusive, men ikke begrænset til, forældede datokoder, eller de kan være udgået og/eller betegnet som ukurant af producenten. Mængderne af Chip Outpost-produkter er begrænset og ikke tilgængelige for restordrer. PRODUCENTERNES GARANTIER GÆLDER IKKE FOR CHIP OUTPOST-PRODUKTER. ETHVERT SALG AF CHIP OUTPOST-PRODUKTER ER ENDELIGT. Hvis du køber et produkt benævnt Chip Outpost-produkt, er du klar over, at produktet er anskaffet af Digi-Key på et grundlag, som medfører, at købet ikke kan annulleres/produktet ikke kan returneres; derfor kan dit køb af et produkt benævnt Chip Outpost-produkt ikke annulleres/produktet kan ikke returneres, med undtagelse af Chip Outposts begrænsede garanti (se afsnit 18 nedenfor).

17. Køberens repræsentationer med hensyn til salgbarhed og produktets egnethed til enhver brug. Digi-Key distribuerer produkter fremstillet af tredjepartsproducenter. Uden begrænsning tester Digi-Key ikke Produkterne for overensstemmelse med nogen specifikationer fra fabrikanten og gør ikke nogen redegørelse for Produkternes salgbarhed og egnethed til enhver brug, uanset om en sådan brug er kendt af Digi-Key eller ej. Køber repræsenterer og garanterer overfor Digi-Key, at Køber er eneansvarlig for at afgøre, om Produkterne er salgbare og egnede til den eller de anvendelser, som Køber har til hensigt. Uden begrænsning, og kun som eksempel, repræsenterer og garanterer Køber, at det vil bestemme salgbarheden og egnetheden af produktet til brug i enhver enhed eller i enhver anvendelse, herunder, men ikke begrænset til, enheder eller applikationer, der involverer livssikkerhed, livsstøtte, livsopretholdende, kirurgisk, menneskelig implantat, nukleare, fly applikationer, eller for enhver anden anvendelse, hvor svigt af en enkelt komponent kan skabe en situation, hvor ejendomsskade, personskade eller død kan forekomme. Desuden bekræfter du, at Digi-Key ikke er på Qualified Manufacturers List ("QML") og ikke sælger Qualified Product List ("QPL") komponenter til militære anvendelser. Henvisninger til QPL eller militære specifikationer er udelukkende for reference og salg af sådanne produkter af Digi-Key er udelukkende for ikke-militære anvendelse. Du er indforstået med, at alle sådanne køb sker til kommercielle eller andre anvendelser, der ikke kræver QPL-komponenter. UDEN AT BEGRÆNSE DIN SKADESLØSHOLDELSESFORPLIGTELSE I HENHOLD TIL AFSNIT 18 ACCEPTERER DU AT HOLDE DIGI-KEY SKADESLØS OG PRODUCENTEN AF PRODUKTET MOD ALLE TAB, OMKOSTNINGER OG UDGIFTER SOM MÅTTE FOREKOMME, INDKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING, ADVOKATHONORARER OG OMKOSTNINGER KNYTTET TIL ETHVERT SØGSMÅL ELLER FORESTÅENDE SØGSMÅL SOM FØLGER AF BRUG AF PRODUKTER PÅ UAUTORISEREDE ANVENDELSESOMRÅDER.

18. Produktgaranti; Ansvarsfraskrivelse; Ansvarsbegrænsning.

a. Generel begrænset produktgaranti. ALLE PRODUKTER SÆLGES PÅ EN «SOM DE ER (AS-IS)», «HVOR ER DER (WHERE IS)» OG «SOM TILGÆNGELIG (AS-AVAILABLE)»-BASIS. Digi-Key accepterer på salgstidspunktet at overdrage de garantier, som Digi-Key modtager fra producenterne for de produkter, der sælges til dig af Digi-Key, til dig i det omfang disse kan overdrages. KOPIER AF SÅDANNE PRODUCENTGARANTIER ER TILGÆNGELIGE FORUD FOR KØBET AF PRODUKTERNE VED AT MAN KONTAKTER DIGI-KEY. PRODUCENTERS GARANTIER GÆLDER IKKE FOR CHIP OUTPOST-PRODUKTER, OG I STEDET ER PRODUKTER KØBT GENNEM CHIP OUTPOST UNDERLAGT DEN SEPARATE BEGRÆNSEDE GARANTI FOR CHIP OUTPOST, DER ER BESKREVET I AFSNIT 18. PÅ VISSE SPECIELLE LAGERVARER SOM ER PÅ KAMPAGNE, GIVES DER INGEN FABRIKSGARANTI ELLER GARANTIER AF NOGEN SLAGS. DISSE PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE I BEGRÆNSET ANTAL, UDEN TILGANG TIL RESTORDRE ELLER RETURVARER.

b. Begrænset garanti for Chip Outpost. Denne begrænsede garanti gælder kun for produkter, som af Digi-Key, på Webstedet eller på anden vis, er benævnt som Chip Outpost-produkter ("Chip Outpost-produkterne"). Hvis du vælger at købe et Chip Outpost-produkt, vil Digi-Key kun garantere over for den oprindelige køber af Chip Outpost-produktet fra Digi-Key, at Chip Outpost-produktet vil være fri for fejl i materialer og fremstilling i tre (3) år fra den oprindelige faktureringsdato af et sådant Chip Outpost-produkt (den "begrænsede garantiperiode for Chip Outpost"). Den begrænsede garanti gælder ikke for noget produkt, som (i) har været udsat for misbrug eller forkert brug (heriblandt, uden begrænsning, statiske afladninger), forsømmelse, uheld eller modifikation, (ii) som på anden måde ikke kan testes, (iii) er blevet installeret i et for produktet ikke passende installationsmiljø, (iv) er blevet brugt til andre formål end det tiltænkte, eller (v) er blevet beskadiget af brand, oversvømmelse, vind, lyn eller lignende årsager.

 1. Udnyttelse af denne begrænsede garanti. Som dit eneste retsmiddel ved en overtrædelse af denne begrænsede garanti vil Digi-Key straks, efter Digi-Keys valg, (i) erstatte ethvert Chip Outpost-produkt, som ikke overholder denne begrænsede garanti, eller (ii) tilbagebetale dig købsprisen for det defekte Chip Outpost-produkt, dog forudsat, at disse retsmidler er betinget af, at du returnerer Chip Outpost-produktet indenfor den begrænsede garantiperiode for Chip Outpost eller inden for ti (10) dage derefter, sammen med en skriftlig beskrivelse af de påståede defekter, i overensstemmelse med Digi-Keys returpolitik (se afsnit 15 ovenfor).
 2. Testning ved tredjepart. Digi-Key forbeholder sig retten til at lade en uafhængig tredjepart undersøge og teste ethvert Chip Outpost-produkt, som hævdes at være defekt, for at bestemme, om produktet faktisk er defekt. Konklusionen fra en sådan uafhængig tredjepart vil være afgørende, endelig og bindende for dig og Digi-Key.

c. Fraskrivelse af alle andre garantier. UNDTAGEN SOM I ØVRIGT NÆVNT I DETTE AFSNIT 17, (i) GIVER DIGI-KEY INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER TILSIKRINGER MED HENSYN TIL ETHVERT PRODUKT, OG (ii), DIGI-KEY FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, RETSBESTEMTE ELLER ANDRE, HERIBLANDT, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE MED HENSYN TIL PRODUKTERNE. Produkterne kan være underlagt tredjeparts patent-, varemærke-, ophavsrets- og designrettigheder samt andre rettigheder. Digi-Key kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig eller erstatningsansvarlig for påstande om krænkelse af sådanne rettigheder. Hvis en ordre indeholder software eller andet intellektuelt ejendom, leverer Digi-Key softwaren eller andet intellektuelt ejendom til dig med forbehold for alle gældende intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende tredjeparter og brugerlicenser. Intet i nærværende aftale skal kunne fortolkes som om, at du tildeles nogen rettigheder eller licens til at bruge software eller intellektuelt ejendom på en hvilken som helst måde eller til et hvilket som helst formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i licensaftalen. Uden på nogen måde at begrænse den generelle gyldighed af det foregående:

 1. Applikationsudvikling. Digi-Key tilbyder applikationsudvikling udelukkende som praktisk hjælp for Digi-Keys kunder. Medarbejderne til applikationsudvikling hos Digi-Key bestræber sig på at give nyttige oplysninger om Produkter. Digi-Key garanterer ikke, at oplysningerne eller anbefalingerne er nøjagtige, fuldstændige eller korrekte. På samme måde påtager Digi-Key sig intet ansvar eller erstatningsansvar for de givne oplysninger eller anbefalinger, eller din tillid til sådanne oplysninger eller anbefalinger. Du er eneansvarlig for at analysere og bestemme hensigtsmæssigheden af enhver oplysning eller anbefaling, der gives af medarbejderne til applikationsudvikling hos Digi-Key, eller andet medarbejderpersonale hos Digi-Keys, og enhver tillid, du måtte have til sådanne oplysninger er på eget ansvar og efter eget skøn. Uden begrænsning af generaliteten af ovenstående er anbefalede erstatninger eller krydshenvisninger vedrørende dele blot anbefalinger, og Digi-Key garanterer ikke, at disse oplysninger eller anbefalinger er nøjagtige, fuldstændige eller korrekte.
 2. Ingen yderligere garantier. Medmindre en behørigt autoriseret medarbejder af Digi-Key giver en yderligere skriftlig garanti, er ingen ansat af eller repræsentant for Digi-Key eller nogen anden part autoriseret til at udstede yderligere garantier ud over dem, der er givet i afsnit 18.

d. Ansvarsbegrænsning. DIGI-KEY KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, DOKUMENTEREDE ERSTATNINGSKRAV, FØLGESKADER ELLER PØNALERSTATNINGER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, OPSPARING ELLER FORRETNINGSMULIGHED), DER SKYLDES ELLER HAR FORBINDELSE TIL ET PRODUKT, SELVOM DIGI-KEY ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDER HENSTYNTAGEN TIL OVENNÆVNTE KAN DIGI-KEYS ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED ET PRODUKT UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE KØBSPRISEN AF PRODUKTET, UANSET DEN RETSTEORI, DER GØRES GÆLDENDE FOR ET SÅDANT ANSVAR, DET VÆRE SIG BASERET PÅ KONTRAKT, UDEN FOR AFTALEFORHOLD, VED GARANTI ELLER PÅ ANDEN MÅDE. DU ANERKENDER, AT DE BELØB, DER SKAL BETALES FOR PRODUKTERNE, TIL DELS ER BASERET PÅ DISSE BEGRÆNSNINGER, OG DU ACCEPTERER DESUDEN, AT DISSE BEGRÆNSNINGER SKAL GÆLDE UANSET MANGLENDE OPFYLDELSE AF DET EGENTLIGE FORMÅL MED ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL.

Nogle lande tillader måske ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, derfor vil begrænsningen eller udelukkelsen ovenfor måske ikke gælde for dig, men den vil under alle omstændigheder gælde i det maksimale omfang, der tillades af loven.

19. Skadesløsholdelse. Du forstår og accepterer, at du er personlig ansvarlig for din brug eller manglende evne til at bruge produkterne. Du accepterer at skadesløsholde Digi-Key og Digi-Keys joint venture-selskaber, forretningspartnere, licensgivere, tilknyttede selskaber, leverandører, medarbejdere, ledere, ejere, repræsentanter og agenter fra og mod alle krav, tab, udgifter, skader og omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, direkte, tilfældige, særlige, følgeskader, strafferammer, eksemplariske og indirekte skader) og rimelige advokatsalærer, der skyldes dit brug, dit misbrug eller manglende evne til at bruge produkterne eller din overtrædelse af disse forretningsbetingelser.

20. Force Majeure. Digi-Key kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse af leveringer eller for ikke at kunne udføre sine forpligtelser på grund af årsager, der ligger uden for Digi-Keys rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, allokering af produkter, mangel på materialer, faglig strid, transportforsinkelse, uforudsete forhold, force majeure, handlinger eller manglende handlinger af andre parter, handlinger eller manglende handlinger af civile eller militære myndigheder, prioriteter fra regeringer, brande, strejker, oversvømmelser, barske vejrforhold, computersvigt, terrorisme, epidemier, pandemier, karantænebegrænsninger, optøjer eller krig. Digi-Keys leverings- eller ydelsestid forlænges med en periode svarende til forsinkelsen, eller Digi-Key kan efter eget skøn annullere ordren eller den resterende del heraf uden erstatningsansvar ved at give dig meddelelse herom.

21. Gældende lov, løsning af stridigheder, begrænsninger i sagsanlæg. Lovgivningen af staten Minnesota i USA vil gælde for disse Ordrebetingelser, uden hensyntagen til konflikter af lovbestemmelser (hvad enten staten Minnesota eller enhver anden jurisdiktion, der ville forårsage anvendelsen af andre love end dem af staten Minnesota). De Forenede Nationers konvention fra 1980 om Aftaler om internationale løsørekøb (CISG), De Forenede Nationers konvention om Forældelsesfrister ved internationale løsørekøb og Uniform Computer Information Transactions Act samt alle implementeringer af disse i forskellige jurisdiktioner og alle efterfølgende ændringer af disse gælder ikke for disse Ordrebetingelser. Enhver tvist eller ethvert krav, der skyldes eller vedrører Ordrebetingelserne eller dit køb eller din brug af Produkter (en "Stridighed") skal bilægges af American Arbitration Association (AAA), i henhold til dets kommercielle Voldgiftsregler, og DU GIVER HERMED UIGENKALDELIGT OG BETINGELSESLØST AFKALD PÅ, I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV, ENHVER RET TIL EN RETSSAG VED NÆVNING I ENHVER RETSSAG, PROCEDURE, ÅRSAG TIL SØGSMÅL ELLER MODKRAV, DER SKYLDES ELLER VEDRØRER DISSE ORDREBETINGELSER. Voldgiften vil blive gennemført på engelsk, og mægler vil, efter eget skøn, bestemme, om der kan mægles i en påstået stridighed. Mæglingens hjemsted eller sted vil finde sted i Minneapolis, Minnesota. I det største omfang, der er tilladt af gældende lov, vil ingen mægling iht. disse Ordrebetingelser blive knyttet sammen med en mægling, der involverer en anden part, som er underlagt disse Ordrebetingelser, hverken gennem kollektive mæglingsforhandlinger eller på anden vis. En dom om en erstatning givet af en mægler kan føres til protokol ved enhver stats- eller forbundsdomstol i eller udenfor staten Minnesota. Uanset det foranstående kan Digi-Key, i stedet for og foruden alle andre retsmidler, der er til rådighed for Digi-Key, søge om fogedretshjælp eller anden afhjælpning hos enhver kompetent delstatsdomstol, føderal domstol eller national domstol for enhver faktisk eller påstået krænkelse af Digi-Keys eller en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder. Du erklærer dig hermed indforstået med jurisdiktion og værnetinget af delstatsdomstolene og de føderale domstole i staten Minnesota mht. sådan fogedretshjælp eller anden afhjælpning. Du bekræfter desuden, at Digi-Keys rettigheder til Digi-Keys intellektuelle ejendom er af særlig, enestående, ekstraordinær karakter, hvilket giver disse rettigheder en særlig værdi, og at den uautoriserede brug eller meddelelse eller tabet af denne værdi ikke umiddelbart kan skønnes og måske ikke kan kompenseres på passende vis med erstatningsbeløb. Enhver sag igangsat af dig skal anlægges inden for et (1) år fra købsdatoen eller leveringen af Produktet, undtagen sager baseret på et brud på garantien, som skal anlægges inden for halvfems (90) dage efter den dato, hvor Digi-Key har afvist et garantikrav i henhold til afsnit 17 af disse Ordrebetingelser.

22. Generelle bestemmelser. Disse Ordrebetingelser udgør den fuldstændige aftale mellem parterne, hvad angår aftalens genstand. Intet afkald, som Digi-Key måtte give for en overtrædelse eller misligholdelse af denne aftale, må anses for at være et afkald på tidligere eller efterfølgende overtrædelser eller misligholdelser. Hvis en del af disse Ordrebetingelser af en kompetent domstol eller en mægler med jurisdiktion over en Stridighed bestemmes at være ugyldige eller uhåndhævelige, får det ikke nogen indflydelse på andre bestemmelser i disse Ordrebetingelser, der alle fortsat vil være gældende, og en sådan domstol eller mægler har myndighed til, om muligt, at revidere ugyldige eller uhåndhævelige bestemmelser, så de mest præcist afspejler parternes hensigt som vist af den oprindelige formulering af den bestemmelse, der gjorde den ugyldig eller uhåndhævelig. Ingen rettigheder, pligter, aftaler eller forpligtelser i denne aftale kan overdrages eller overføres af dig ipso jure, ved fusion eller på anden måde, uden forudgående skriftligt samtykke fra Digi-Key. Disse Ordrebetingelser og den genstand, de dækker, inklusive uden begrænsning købet af Produkter, danner ikke et joint venture, partnerskab, ansættelsesforhold eller repræsentationsforhold mellem dig og Digi-Key eller Digi-Keys leverandører. Forpligtelserne, rettighederne, vilkårene og betingelserne er bindende og gælder udelukkende for nævnte parter og deres retmæssige, respektive og udpegede efterfølgere, og er ikke beregnet til at overdrage nogen rettigheder eller retsmidler til tredjepart.

23. Ændringer af Ordrebetingelserne. Digi-Key forbeholder sig ret til at ændre vilkårene af disse Ordrebetingelser uden varsel. Du er ansvarlig for at gennemgå disse Ordrebetingelser, inden du køber Produkter, og dit køb af Produkter efter ændringer af disse Ordrebetingelser bekræfter, at du er indforstået med de på dette tidspunkt gældende Ordrebetingelser. Hvis disse Ordrebetingelser ændres eller opdateres, vil "Dato for sidste ændring" opdateres tilsvarende. Som en del af registreringsprocessen for at blive en registreret bruger af bestemte funktioner på Webstedet, vælger du som standard at modtage e-mails, som Digi-Key efter eget skøn kan sende for at underrette dig om ændringer af disse Ordrebetingelser og andre Digi-Key-politikker. Du kan vælge ikke at modtage disse e-mails ved at vælge det fra som standard. Uanset enhver anden bestemmelse i disse Ordrebetingelser, som angiver det modsatte, kan Digi-Key foretage ændringer til disse Ordrebetingelser efter eget skøn, og sådanne ændringer er bindende for dig og Digi-Key.

Gældende version
Den engelske version af disse Ordrebetingelser vil være gældende, hvis der er afvigelser mellem den engelske version og versioner på et andet sprog.

© 2022, Digi-Key Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

SPØRGSMÅL ELLER YDERLIGERE OPLYSNINGER. Hvis du har spørgsmål om Ordrebetingelserne eller ønsker yderligere oplysninger, bedes du sende en e-mail til international.customer.service@digikey.com.

DATO FOR SIDSTE ÆNDRING

marts 30, 2022

Udgave 5.2