Dette værktøj beregner produktet af modstands- og kapacitetsværdier, kendt som RC-tidskonstanten. Dette tal, der forekommer i ligningen beskriver opladning eller afladning af en kapacitans gennem en modstand og repræsenterer den tid, der kræves for den spænding, der er til stede over kondensatoren, til at nå cirka 63% af dens endelige værdi, efter at en spændingsændring er anvendt til en sådan kredsløb. Den samlede energi der er lagret i en kondensator, der er ladet til en specificeret spænding, beregnes også.

+Mere

Spænding
Kapacitans
Belastningsmodstand

Output

Tidskonstant
= s
Joules
= J

Formel