DKK | EUR | USD
Årlige salg:Over 3,16 milliarder US dollar
Antall ansatte:Over 4.000
Faciliteter:Over 1 million kvadratmeter
Varer på lager:Over 1,7 millioner
Produsenter representert:Over 800
Internettordre per år:Over 3,7 millioner
Telefonsamtaler per år:Over 2,9 millioner
Ordrer per år:Over 5,3 millioner
Kunder behandlet per år:Over 693.000
Leveringssteder per år:Over 498.000
Ordre sendt ut samme dag:99,9%