Konvertering af temperatur

Dette værktøj beregner ækvivalente temperaturværdier på tværs af flere ofte anvendte temperaturskalaer. Kelvin- og rankine-skalaerne er absolutte versioner af henholdsvis celsius- og fahrenheit-skalaerne, hvilket betyder, at nulpunkterne på disse skalaer afspejler en teoretisk minimumstemperatur. I modsætning hertil var nulpunkterne på celsius- og fahrenheit-skalaerne oprindeligt baseret på observerbare fysiske fænomener, såsom vandets frysepunkt.

Celsius
°C
Fahrenheit:
°F
Kelvin:
K
Rankine:
°R
* Temperaturkonvertering beregner temperaturen på absolut nul-punkt eller derover.
Absolut nul-punkt
Celsius -273,15 °C
Fahrenheit -459,67 °F
Kelvin 0 K
Rankine 0 °R

Formler til konvertering af temperaturskalaer

Celsius til Fahrenheit konvertering

Celsius til Kelvin konvertering

Celsius til Rankine konvertering

Fahrenheit til Celsius konversion

Fahrenheit til Kelvin konversion

Fahrenheit til Rankine konvertering

Celsius

100 0
0 °C
°C
=

Fahrenheit

100 0
0 °F
°F

Kelvin

100 0
0 K
K
=

Rankine

100 0
0 °R
°R