RF og trådløs711 Resultater

Om RF/IF og RFID


Radiofrekvens- og mellemfrekvensprodukter (RF/IF-produkter) anvendes til trådløs transmission af information ved hjælp af elektromagnetisk stråling. Radiofrekvensidentifikation (RFID) er en specifik delmængde af generelle RF-applikationer, der er kendetegnet ved anvendelse af små, billige enheder kendt som "tags", der kan indeholde en begrænset mængde oplysninger, som kan hentes trådløst (og i nogle tilfælde ændres) ved hjælp af en specialiseret enhed kendt som en "læser", og som almindeligvis anvendes til sporing af genstande eller materialer, lageropgørelser og lignende formål. Produkterne i denne kategori kan være alt fra færdige enheder til slutanvendelse til produkter på komponentniveau og materialer, hvoraf sådanne færdige varer samles.

Billede af skematisk symbol over RF-splittere Billede af skematisk symbol over dæmpningsled Billede af skematisk symbol over retningskobler Billede af skematisk symbol over antenne