Relæer308 Resultater

Om relæer


Relæer og kontaktorer er anordninger, der bruges til at afbryde eller afbryde strømmen af elektrisk strøm i et eller flere kredsløb ved hjælp af et kontrolsignal, der er galvanisk isoleret fra det eller de kredsløb, der kontrolleres, med forskellige undergrupper afgrænset i overensstemmelse med anordningens konstruktion eller tilsigtede anvendelse. Traditionelt og stadigvæk baseret på brugen af en elektromagnet til at åbne eller lukke et sæt mekaniske afbryderkontakter er nyere anordninger, der anvender solid-state teknologi, også almindeligt tilgængelige, idet begge typer har egenskaber til at anbefale dem under forskellige anvendelsesbetingelser.